Sabtu, 12 Maret 2011

BLANK SURAT KUASA

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ………………….......................................................................
Tempat /Tgl. Lahir : ………………….......................................................................
Alamat : ………………….......................................................................
sebagai pihak pertama (.....................)

Memberikan kuasa kepada pihak kedua (.........................) untuk ……………………..
……………………………………………………………, dikarenakan pihak pertama
(..............................) mengalami halangan, oleh sebab itu saya memberikan kuasa kepada

Nama : ………………….......................................................................
Tempat/Tgl. Lahir : ………………….......................................................................
Alamat : ………………….......................................................................
sebagai pihak kedua (...............................)
Demikian surat kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Cirebon…………………………
Pihak Pertama                                               Saksi                                                         Pihak Kedua

( …………….. )                                   ( …………….. )                                            ( …………….. )
Tidak ada komentar:

Posting Komentar